Vägen till ett eget liv

Krica Behandling & utbildning

Kricas uppdrag är att hjälpa unga människor med psykisk ohälsa till en stabil, fungerande vardag.
De erbjuder tjänster som täcker hela vårdkedjan, från HVB-hem till öppenvård för strukturerad support i vardagen.
Hösten 2013 hjälpte jag Krica att ta fram en helt ny webbplats och grafisk identitet. I samarbete med Small World.

krica_webb2 krica3 krica4 krica6 krica2