Formgivning av årsredovisningar
och finansiella rapporter

Skansen, Kungsleden, Hemsö, Swedol 

Jag anlitades första gången 2009 för att ta fram 2008 års verksamhetsberättelse och årsredovisning för Skansen.
Sedan dess har en ny årsredovisning formgetts årligen för att användas i Skansens marknadsföring och skickas ut till viktiga samarbetspartners.
Nominerad till Svenska Designpriset 2010 och 2012.

Årsredovisningarna för Hemsö, Swedol och Kungsleden är producerade i samarbete med Kanton.

skansen_ar1 skansen_ar6 skansen_ar3 skansen_ar4 skansen_ar5 skansen_ar2 skansen_ar7 skansen_ar8 kungsleden kungsleden_1 kungsleden_2 kungsleden2013 hemso4 hemso2 hemso3 hemso1 swedol-5 swedol-1 swedol-4 swedol-3 swedol-2