Visuell identitet och illustration av grafik

Bokinfo

Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandel. I deras databas finns information från samtliga svenska förlag om deras utgivning, priser och lager. Jag anlitades första gången 2010 för att designa deras monter till Bok & Bilblioteksmässan i Göteborg. Sedan dess har jag, förutom att varje år jobba med materialet kring Bokmässan, tagit fram en helt ny grafisk profil och logotyp för Bokinfo.

bokinfo_id2 bokinfo_id3 bokinfo_id1 bokinfo_id4 bokinfo_symboler2 bokinfo_id5 bokinfo_id6